Learning Swedish Online via Youtube

youtube channels links

Swedish are one of the most spoken languages in the world, and learning Swedish can be a great investment for your future. Not only will you be able to communicate more fluently with Swedes, but you’ll also be able to join the global workforce. However, learning Swedish online is not as difficult as it seems, … Read more

Learn Swedish – 15,000 Words – App Review

Lär dig svenska – 15 000 ord Är en rolig app som lär dig ord på ett unikt sätt. Du kan lära dig ord med hjälp av bilder, ljud eller genom att rita bokstäver på skärmen. Lär dig svenska – 15 000 ord – Apprecension: För den som är intresserad av att lära sig svenska … Read more