“EWA” Den bästa svenska Learn Conversations-applikationen

Vilka är de färdigheter du behöver för att förbättra dina konversationsförmåga i enkla steg?

-Var medveten om den andra personens intressen.

-Var mer engagerande.

– Kunna lyssna och svara på lämpligt sätt.

-Ställ frågor som hjälper dig att förstå vad den andra personen säger.

-Ge dem en chans att prata om sig själva.

-Var inte rädd för att be om förtydligande om det behövs.

-Avbryt dem inte när de pratar, låt dem avsluta sina tankar innan du hoppar in med din.

När startade EWA-appen?

Ewa är en mycket populär skrivassistent inom copywriting och innehållsmarknadsföring. Verktyget har hjälpt företag som HubSpot, Buffer och MailChimp med deras innehållsbehov sedan 2012.

EWA-projektet startade 2012 när grundarna av Ewa arbetade på en algoritm för en kinesisk ordbok. De upptäckte att det var möjligt att använda maskininlärning för att generera text i skala genom att analysera mönster i stora mängder textdata.

Efter denna upptäckt började de utveckla verktyget som AI-skrivassistent för svensktalande skribenter som letar efter nya idéer till sina.

English Learn Conversations App

Hur många nivåer har “EWA”?

EWA-applikationen har tre kunskapsnivåer som är nybörjare, medelnivå och avancerad. Dessa nivåer bestäms av användarens poäng i ett flervalstest.

Innehållet som genereras av AI-skrivassistenten baseras på användarens kunskapsnivå och expertis inom en given domän. Appen har även ett frågesportläge där användare kan testa sina kunskaper om svenskt ordförråd och grammatik för att se hur mycket de har förbättrats över tid.

Du kan ladda ner applikationen “EWA” på Android- och iPhone-enheter

Ladda ner här:

 

Denna app är ett bra verktyg för elever som vill förbättra sitt svenska ordförråd och grammatik. Den testar användarens kunskaper i svenska språket på ett engagerande sätt som gör att de kan testa sina framsteg över tid.

EWA är en AI-skrivassistent som använder maskininlärning och naturlig språkbehandling för att generera skrivande i stor skala.

youtube channels links

Det erbjuder ett unikt sätt att skapa innehåll genom att använda AI för att skriva ner de mest relevanta orden och fraserna.

EWA är en AI-baserad skrivassistent som ger personlig feedback till svenska elever. Den använder data från Google Translate, Duolingo och andra källor för att ge användarna feedback om deras framsteg på svenska.

EWA har även en chatbot som kan hjälpa elever att lära sig konversationssvenska.