10 Ways to Boost your English Language Skills

Ways to Boost your English Language Skills

You’ve probably heard of the English language. It’s pretty widespread in the world, and is one of the most widely spoken languages on earth. So it’s not surprising that English has become a compulsory subject for foreign students who want to continue their education in other countries. Speaking a foreign language can open up a … Read more

Learn Swedish – 15,000 Words – App Review

learn swedish

Lär dig svenska – 15 000 ord Är en rolig app som lär dig ord på ett unikt sätt. Du kan lära dig ord med hjälp av bilder, ljud eller genom att rita bokstäver på skärmen. Lär dig svenska – 15 000 ord – Apprecension: För den som är intresserad av att lära sig svenska … Read more